Važno obaveštenje – Raspored časova za Akreditovane jedinice u Vranju i Vrbasu

Za raspored časova za Akreditovane jedinice van mesta sedišta u Vranju i Vrbasu studenti mogu u ponedeljak, 8. oktobra, da se obrate Studentskim službama svojih akreditovanih jedinica ili da pogledaju oglasnu tablu u Akreditovanim jedinicama.