VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA

Ispit iz nastavnog predmeta Osnove bezbednosti će se održati u petak 14. 06. sa početkom od 11.00.