Vebinar – Tehnike pretraživanja Ebsco baze: akademski časopisi i elektronske knjige

Koje su metode pristupa pouzdanim akademskim resursima u vremenu velikih količina informacija? Kako se istraživanje literature može efikasno sprovesti?

Fakultet za inženjerski menadžment ima obezbeđen pristup Ebsco bazama naučnih izvora i poziva Vas na vebinar gde ćete dobiti odgovore na ova pitanja.

Glavne teme su:
* Pretraga putem osnovnog i naprednog upitnika,
* Ciljano istraživanje sa filterima u cilju dobijanja  najrelevantnijih informacija (datum objavljivanja, predmet, mesto,  izdanje, itd.),
* Vrhunski sadržaj najvećih svetskih izdavača,
* Preuzimanje, štampanje ili spremanje članaka sa celim tekstom,
* Podaci o upotrebi za hiljade e-knjiga (onlajn i van mreže),
* Automatizovana bibliografija i integracija sa bibliografskim programima upravljanja (EndNote, ProCite, itd.),
* Lične mape,
* Pravljenje upozorenja
*   i još mnogo toga…

Predavanje će biti održano 9. jula 2020, od 11.00 do 12.00 časova, na engleskom jeziku.

Vebinar će voditi Karolina Podloucká, Customer Engagement Manager,  EBSCO Information Services.

Pristup je putem linka 5-10 minuta pre početka. Link se može dobiti u Biblioteci.

Prijavljeni studenti i profesori će dobiti podatke za udaljeni pristup Ebsco bazi (od kuće) tokom letnjeg perioda, u trajanju od 09. 07. do  31. 08. 2020.

EBSCO je vodeći dobavljač baza podataka za naučna istraživanja. Više  od 70 godina sarađuje sa bibliotekama, kako bi kvalitetnim sadržajem i  tehnologijom unapredili usluge pristupa i pretraživanja elektronskih  izvora.

Academic Search Complete je sveobuhvatna naučna, multidisciplinarna  baza podataka sa celokupnim tekstom, sa više od 8.500 periodičnih  periodičnih časopisa, uključujući više od 7.300 recenziranih  časopisa. Pored punog teksta, ova baza podataka nudi indeksiranje i sažetak za više od 12.500 časopisa i ukupno više od 13.200  publikacija, uključujući monografije, izveštaje, zbornike  konferencija itd. Baza podataka sadrži i PDF sadržaj koji seže do 1887. godine, a većina tekstova je u izvornom, pretraživom PDF  formatu. Tražene reference dostupne su za više od 1400 časopisa.

Baza knjiga eBook Academic Collection sadrži veliki izbor  multidisciplinarnih naslova e-knjiga koji predstavljaju širok spektar akademske materije i snažan je dodatak bilo kojoj akademskoj  kolekciji. Širina informacija dostupnih putem ovog paketa osigurava da će korisnici imati pristup informacijama relevantnim za njihove  istraživačke potrebe.