Web predavanje: Premier sources for engineering disciplines

Predavanju na temu: Premier sources for engineering disciplines – Inspec and Engineering Source, održanom 15. aprila 2021. prisustvovala je Jelena Mitić, bibliotekar Fakulteta.

Predavanje organizovano u okviru Ebsco Webex obuka, vodila je Karolina Podloucka. Poseban akcenat prilikom predavanja bio je na predmetnoj pretrazi i analitici podataka Ebsco baze naučnih izvora podrška su studijskim programima Fakulteta za inženjerski menadžment.