Webinar: Kako lideri unapređuju organizacione ciljeve

Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović prisustvovala je još jednom u nizu webinara, koji se jednom mesečno organizuju za nastavnike u oblasti upravljanja ljudskim resursima, organizacionog ponašanja, liderstva i organizacione kulture u organizaciji SFU Beedie School of Business, Penn State Center for International Human Resource Studies

Tema prredavanja: Kako svetski lideri unapređuju organizacione ciljeve, predavač Sebastian Raih.