XXXVII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2019

Doc. dr Biljana Stojanović-Višić je predstavljala Fakultet za inženjerski menadžment svojim učešćem na XXXVII Simpozijumu o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2019, koji je održan 3. i 4. decembra 2019. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Ona je izlagala rad po pozivu u okviru sekcije Menadžment procesa u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju. Tema rada je bila „Korišćenje platformi za integraciju novih tehnologija za skladištenje i isporuku paketa – trendovi i perspektive“, na kome je bila autor zajedno sa prof. dr Vladetom Petrovićem sa Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu.