Zakazani kolokvijumi – novembar 2017.

Obaveštavamo studente svih godina studija da su zakazani sledeći kolokvijumi:

Statistika i Verovatnoća, utorak 14. 11. u 09.15;

Upravljanje kvalitetom, utorak 14. 11. u 13.30;

Osnove upravljanja ljudskim resursima, četvrtak, 16. 11. u 13.45;

Kvantitativne Metode, ponedeljak 20. 11. u 12.30.