Zbornik sa Međunarodne naučno-stručne konferencije CIBEK

Novo izdanje Fakulteta za inženjerski menadžment – Zbornik radova sa I međunarodne naučne konferencije iz cirkularne i bioekonomije: Circular and Bioeconomy – CIBEK 2018, može se pogledati u biblioteci Fakulteta.