Zdravstvene procedure na Fakultetu u junu

Podsećamo studente i zaposlene na Fakultetu da i dalje važe pravila i procedure ulaska i boravka na Fakultetu koje su uspostavljene u maju.

Studenti i zaposleni su u obavezi da nose rukavice i maske.

U skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, ulazak i aktivnosti studenata i zaposlenih na Fakultetu za inženjerski menadžment u junu, u periodu ispitnog roka, kao i prilikom prijemnog ispita i upisa na Fakultet će biti organizovani prema posebnim procedurama koje možete da vidite ovde:

Covid procedure

Pravila polaganja ispita

Zdravstvene procedure za ulazak na Fakultet se mogu videti na YouTube stranici Fakulteta: