Zeleni FON za studente FIM-a na takmičenju Balkan Go Circular 2023

Ove godine, Balkan Go Circular 2023 je održan na Fakultetu organizanionih nauka.
Fakultetu za inženjerski menadžment je dodeljen izazov Zeleni FON, gde su mlade kolege pokazale veliki entuzijazam i volju da uče i napreduju, što je rezultiralo pobedom u dodeljenoj oblasti. Studente druge i četvrte godine Fakulteta za inženjerski menadžment predvodili su doc. dr Jelena Raut i asistent Luka Latinović.

Zahvaljujemo se organizatorima konferencije CirEkon i profesorima sa Fakulteta organizacionih nauka, koji su prepoznali potencijal implementacije ideje naših studenata.