Konkurs za zasnivanje radnog odnosa: Bibliotekar – informatičar

Univerzitet “Union – Nikola Tesla”

Fakultet za inženjerski menadžment Beograd,

sa akreditovanim jedinicama van mesta sedišta u Vranju i Vrbasu

zbog povećanja obima posla

OBJAVLJUJE KONKURS ZA

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Uslovi:

 1. Diplomirani bibliotekar – Informatičar (Beograd).
 • Odgovarajuće visokoškolsko obrazovanje – Diplomirani bibliotekar – Informatičar (VII-1 stepen ili 240 ECTS); Master bibliotekar;
 • Položen minimum kurs Korišćenje programske opreme COBISS3/Katalogizacija – početni;
 • Rad na računaru (MS Office, Baze podataka, Bibliotečki sistemi);
 • Znanje engleskog jezika (viši nivo);
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimum godinu dana;
 • Veštine organizacije, komunikacije i timskog rada;
 • Kao i uslovi utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju i uslovima propisanim od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Poželjno:

 • Licenca NBS;
 • Položen napredni kurs Upotreba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – napredni kursevi.

Izvod iz opisa posla:

 • Nabavka monografija, udžbenika, časopisa, itd;
 • Katalogizacija monografija, udžbenika, časopisa i drugih knjiga;
 • Izdavanje knjiga i vođenje evidencije;
 • Evidencija i katalogizacija naučnih radova zaposlenih na Fakultetu i studenata osnovnih, master i doktorskih studija;
 • Zaštita bibliotečke građe;
 • Obuka studenata za korišćenje naučne građe;
 • Asistencija nastavnom i naučnom osoblju u korišćenju naučne građe;
 • Međubibliotečka razmena;
 • Ostalo (prema opisu posla).

Fizički zahtevi posla:

 • Rad ne zahteva fizičko naprezanje. Potrebna je sposobnost:
 • Rada na računaru;
 • Korišćenja visokih merdevina;
 • Nošenje težine od 3 do 5 kg;
 • Prenošenja knjiga do biblioteke i u biblioteci;
 • Postavljanja knjiga na police (uključujući i visoke police).

Nudimo

 • Rad u pozitivnom okruženju okrenutom nauci i istraživanju;
 • Mogućnost daljeg napredovanja (plaćeno pohađanje naprednih kurseva);
 • Kompetetivna zarada.

Potrebno je da zainteresovani kandidati pošalju svoju radnu biografiju (CV) i elektronske dokaze putem i-mejla viktorija.ikrstic@fim.rs do 12. oktobra.