CIBEK 18

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta na Fakultetu za inženjerski menadžmentu u Beogradu organizuju I međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Circularna i bioekonomija – CIBEK 18.

<p“>Prva naučno-stručna konferencija iz oblasti cirkularne i bioekonomije održana u Srbiji, bavi se sve aktuelnijim temama, kao što su poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa; identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i kompanija; garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima; borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.

Ova konferencija okuplja naučnike, profesionalce i studente iz Rusije, Španije, Italije, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije u cilju razmene ideja i koncepata od izuzetnog značaja za budući održivi ekonomski razvoj.

Učesnicima su se obratili prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment, prof. dr Milinko Veličković, Sekretar za privredu Grada Beograda i Isabel Airas, predstavnik Privredne komore Republike Srbije. Predavanja po pozivu održali su Nikolaj Popov sa Državnog univerziteta u Tambovu, Rusija, kao i Ivan Alfieri, predsednik Mediteranskog instituta za dizajn, Italija. Rezultate svojih istraživanja predstavili su predstavnici istaknutih visokoškolskih institucija i organizacija iz Srbije i regiona, a poseban akcenat je dat na predstavljanje rezultata istraživanja koja su obavili studenti. Svi prezentovani radovi će biti objavljeni u Zborniku radova konferencije.