Drugi dan Euroguidance konferencije i izrada Mape karijernih faktora uticaja na Fakultetu

Drugog dana devete Euroguidance konferencije “Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi”, koja se održava od 25. do 26. oktobra 2021. godine, predstavljeni su alati i prakse karijernog vođenja i savetovanja u različitim institucijama.

Uvodnu prezentaciju je održala prof. dr Meri MekMahon (Mary McMahon), sa Univerziteta u Kvinslendu, Australija. Ona je predstavila principe primene sistemske teorije kreiranja okvira razvoja karijere i ohrabrila je karijerne praktičare u Republici Srbiji da primenjuju i razvijaju njen princip.

Na Fakultetu za inženjerski menadžment, se već niz godina primenjuju tzv. Mape faktora karijernih uticaja, putem kojih studenti mogu da procene svoja individualna interesovanja, uticaj spoljne sredine i tržišta rada, ali i uticaj mogućnosti, odnosno slučajnosti na individualni put karijere. Mape faktora uticaja će ove nedelje raditi studenti II godine u okviru predmeta Inženjerske komunikacije II.