FIM u Rumuniji na međunarodnoj konferenciji o širenju Gobal Peace kroz nauku

Savetnik dekana FIM, gostujući prof. Zoran R. Vitorović učestvovao je kao predavač na međunarodnoj konferenciji u Rumunskom nacionalnom parlamentu 19. maja 2018. godine.

Između ostalih, glavni govornici VIP-a bili su bivši predsjednici Rumunije, Albanije, Hrvatske, BiH, Ukrajine – H.E. Emil Contantinescu, H.E. Rekhep K.Meidani H.E.Stjepan Mesić, H.E. Haris Silajdžić, BiH, H.E. Viktor Juščenko.

Konferenciju je organizovao rumunski institut za napredne studije Levante ISACCL i S.Korean HVPL, nebeska kultura, svetski mir i obnova svetlosti, sa ciljem širenja kulture mira i mirnog ponovnog ujedinjenja korejskog poluostrva.

2014. godine na inicijativu predsednika Rumunije H.E.Emil Constantinescu i mirovnog aktiviste iz Južne Koreje H.E. Lee Man-Hee je osnovan HVPL. Danas HVPL ima više od 200.000 članova, više od 80 predsjednika država (kao pristalica) i kancelarije u 146 zemalja! HVPL je posvećena širenju Svetske kulture mira i ponovnom ujedinjenju korejskog poluostrva.

Na konferenciji Savetnik dekana FIM predstavio je naučni rad „Naučna diplomatija kao sredstvo za jačanje globalnog mira i klimatski izazovi“.