Forum: Prečišćavanje voda i efikasno upravljanje otpadnim vodama

Forumu Prečišćavanje voda i efikasno upravljanje otpadnim vodama, koji se danas održava u Privrednoj komori Srbije, prisustvuje i Luka Latinović, saradnik u nastavi Fakulteta za inženjerski menadžment koji je diplomirao sa temom “Potrošnja i zagađenje vode u Srbiji – Potencijal primene domaćeg zeolita u sistemima za tretman vode u Srbiji”.

Imajući u vidu činjenicu da su otpadne vode jedan od ključnih zagađivača zemljišta i podzemnih voda, kao i činjenicu da Srbija, kao zemlja kandidat na putu ka EU, ima obavezu usaglašavanja sa standardima EU po pitanju kvaliteta i tretmana otpadnih voda, shodno poglavlju 27, kao i činjenicu da Izrael predstavlja vodeću zemlju u tehnologijama koje se bave otpadnim vodama i efikasnim korišćenjem vodenih resursa, Privredna komora Srbije i Ambasada Izraela u Beogradu organizuju poslovni forum na temu Prečišćavanja voda i efikasno upravljanje otpadnim vodama, koji se održava danas u Privrednoj komori Srbije.

Oni koji prisustvuju predmetnom događaju imaju priliku da se upoznaju sa izraelskim tehnologijama koje se primenjuju u oblasti zaštite vodnih resursa, kao i da razmene iskustva i razmotre mogućnosti za potencijalnu saradnju sa partnerima iz Izraela.

Izvor fotografije: Pexels.