Institut za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment – Program edukacija za 2018/19.

Institut za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment pruža edukaciju i pripreme za stručne ispite iz sledećih oblasti:

A) Oblast privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 104/2013 i 42/2015) i Pravilnikom o programu i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (“Sl. glasnik RS” br. 117/2014) za sledeće programe:

  1. Poslovi procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1) – priprema za polaganje stručnog ispita;
  2. Poslovi fizičko tehničke zaštite lica, imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2) – priprema za polaganje stručnog ispita;
  3. Poslovi planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (O3) – priprema za polaganje stručnog ispita.

 

B) Oblast bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS” br. 101/2015) i Pravilnikom o program, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Sl. glasnik RS“, br. 111/2013, 57/2014, 126/2014, 111/2015 i 113/2017), za sledeće programe:

  1. Posebna obuka stručnog kao i odgovornog lica za poslove bezbednosti i zdravlja na radu – priprema za polaganje stručnog ispita.

 

C) Oblast zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS “, br 37/88 i “Sl. glasnik RS “ br 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005), Zakonom o vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br 111/2009, 92/2011 i 93/2012), Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 92 od 5. decembra 2010, br. 86 od 18. novembra 2011), i Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2010 i 11/2011), Pravilnik o obučavanju, nastavnim planovima i programima i normativima nastavnih sredstava i opreme za obučavanja pripadnika civilne zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 111/09, 92/11 i 93/12 ), za sledeće programe:

  1. Posebna obuka za poslove zaštite od požara – priprema za polaganje stručnog ispita;
  2. Posebna obuka za poslove procene rizika i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – priprema za polaganje stručnog ispita;
  3. Posebna obuka za poverenike civilne zaštite (za jedinice lokalne samouprave i pravna lica).

 

Fakultet za inženjerski menadžment

Institut za bezbednost

Centar za edukaciju