Međunarodna naučna konferencija o Cirkularnoj i bioekonomiji

Poštovane koleginice i kolege,

Fakultet za inženjerski menadžment uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i suorganizatorima, Društvom ekonomista Beograda i Društvom inženjerskog menadžmenta Srbije iz Beograda vas poziva da budete aktivni učesnici na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 2020″, koja će se održati 22.04.2020. godine.

Domaćin konferencije je Fakultet za inženjerski menadžment Univerziteta Union-Nikola Tesla, iz Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

Radovi objavljeni i saopšteni na međunarodnom naučnom skupu biće klasifikovani u kategoriju M33.

Autori se pozivaju da dostave Abstract na srpskom i engleskom jeziku u elektronskom formatu na e-mail adresu sekretara skupa konferencija@fim.rs, najkasnije do 07.02.2020. godine, i time prijave svoje učešće na skupu.

Odbor konferencije će pozvati autore prihvaćenih radova da svoje naučne stavove, pripreme za objavljivanje u časopisu „Serbian Journal of Engineering Management“, kategorisan prema (JCR) u kategoriju M53

Detaljnije informacije o naučnom skupu i uputstva potražite na www.fim.edu.rs

Preuzmite priloge: Prijavni list .

S poštovanjem,

Organizacioni odbor Konferencije