Nabavka Vertex.One.EIS potenciostat/galvanostata u Holandiji

U svrhu sprovođenja COST projekta Fakultet za inženjerski menadžment je od proizvođača Ivium Technologies iz Ajndhovena, Holandija, nabavio najsavremeniji Vertex.One.EIS potenciostat/galvanostat sposoban za sve standardne elektrohemijske tehnike ispitivanja. Razlog nabavke uređaja je elektrohemijsko ispitivanje antikorozivnog potencijala različitih materijala, prvenstveno glicerola, za potrebe obrade metala u mašinskoj industriji, pa sve do drugih materijala koji bi pružali dugotrajnu antikorozivnu zaštitu u uslovima u kojima galvanizacija ili tehnološki nije moguća, ili nije ekonomski opravdana.

Uređaj je danas u Ajdnhovenu od gospodina Wiljema ter Vina (Williem ter Veen) preuzeo asistent Fakulteta za inženjerski menadžment i učesnik COST projekta Luka Latinović, doktorand.