Nove knjige u biblioteci Fakulteta – oktobar 2018.

Fond biblioteke Fakulteta za inženjerski menadžment upotpunjen je novim udžbenicima i aktuelnom literaturom:

Informacione tehnologije:

  • C# osnove programiranja, Rob Miles, Cet, Beograd, 2017.
  • Uvod u Python, Bill Lubanovic, Cet, Beograd, 2015.
  • Softversko inženjerstvo: teorija i praksa, Shari Lawrence Pfleeger i Joanne M. Atlee, Cet, Beograd, 2006.
  • Veštačka inteligencija: savremeni pristup. Knj. 1 i 2 / Stuart J. Russell i Peter Norvig, Cet, Beograd, 2011.
  • Zbirka zadataka iz informacionog modeliranja, Miroljub Zahorjanski, Cet, Beograd, 2016.
  • Izrada aplikacije u praksi, Miroljub Zahorjanski, Cet, Beograd, 2017.
  • Modeliranje informacionih sistema, Alempije Veljović, Miroljub Zahorjanski, Cet, Beograd, 2016.

 

Menadžment:

  • Rukovođenje na višoj razini: Blanchard o rukovođenju i stvaranju visoko učinkovitih organizacija: osnivači i partneri-konzultanti kompanije The Ken Blanchard Companies, Kenneth H. Blanchard, Mate, Zagreb, 2010.
  • Upravljanje timovima, Lawrence Holpp, Mate, Zagreb, 2014.

 

Nova izdanja, nabavljena u skladu sa nastavnim potrebama i interesovanjima korisnika, dostupna su za pozajmicu.