NOVI EU PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZON EUROPE 2021-2027. sa fokusom na oblast životne sredine i najavljenim konkursima za 2021/22.

Tim Evropske trening akademije (EUTA), uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) danas realizuje prvi u nizu vebinara o novom Horizon Europe programu i predstojećim konkursima za 2021/22, sa fokusom na teme vezane za životnu sredinu od 10-16h. Ovaj Horizon Europe vebinar jeste uvodni događaj za Trening za pripremu, pisanje i finansijsko upravljanje Horizon Europe projektima koji će se organizovati u junu. Učesnik vebinara je prof. dr Brankica Pažun, prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta.