Novi predmet na master studijama Organizaciono ponašanje, kultura i liderstvo u industriji 4.0

Studenti novog master studijskog programa Upravljanje projektima i industrija 4.0 u ovom semestru imaju prvi put priliku da pohađaju izborni predmet Organizaciono ponašanje, kultura i liderstvo u industriji 4.0.

U okviru predmeta izučava se savremeni kontekst organizacionog ponašanja, organizacione kulture i liderstva u uslovima tehnoloških promena i industrije 4.0. Cilj predmeta je produbljivanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti organizacionog ponašanja, organizacione kulture i liderstva u organizacijama, kao i shvatanje uloge tehnoloških i drugih promena koje utiču na ponašanje zaposlenih u organizaciji, organizacionu kulturu i liderstvo. Pažnja se posvećuje novim kompetencijama koje se od lidera očekuju u budućnosti.

Studenti stiču sposobnost ne samo da prepoznaju, nego i da predvide promene koje će uticati na organizaciono ponašanje, organizacionu kulturu i liderstvo u organizacijama budućnosti.

Predmet je tako koncipiran da podrazumeva individualni i grupni rad studenata i obuhvata analizu naučnih i stručnih članaka grupnu diskusiju, individualne i grupne prezentacije, kao i analizu slučajeva iz prakse.