Akreditacije Fakulteta za inženjerski menadžment

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Svi studijski programi se izvode na Fakultetu za inženjerski menadžment, sa (re)Akreditacijom br. 612-00-00244/5/2019-03 od 2.3.2020, koju je izdalo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.