Akreditacije Fakulteta za inženjerski menadžment

Fakultet poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje, što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Svi studijski programi se izvode na Fakultetu za inženjerski menadžment, sa Akreditacijom br. 612-00-00690/2013-04 od 24.05.2013, koju je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Secured By miniOrange