Održana letnja škola statistike u okviru implementacije Evropskog društvenog istraživanja

U okviru implementacije Evropskog društvenog istraživanja (ESS – http://www.europeansocialsurvey.org/), Nacionalni tim Srbije je u Naučno tehnološkom parku u Beogradu organizovao letnju obuku za istraživače iz oblasti društveno humanističkih nauka, koji su imali želju da nauče nešto više o samom procesu prikupljanja, obrade i analize podataka. Školu je otvorio Nacionalni koordinator Evropskog društvenog istraživanja, dr Dragan Stanojević. Otvaranju letnje škole je prisustvovao i dr Martin Dietz ispred projekta PERFORM koji je podržao proces priključivanja Srbije ESS-u. Istraživanje će se obaviti od septembra tekuće godine, a podaci će biti dostupni istraživačima za dve godine. Polaznicima škole sertifikate je uručila direktorka Naučno-tehnološkog parka, Gordana Danilović Grković.

Osnovna zamisao iza organizovanja letnje škole jeste jačanje kapaciteta istraživača u oblasti društveno-humanističkih nauka u Srbiji što je ujedno i jedan od ciljeva samog priključivanja Srbije ESS-u.

Ispred Fakulteta u letnjoj školi je učestvovala doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović.

Izvor: http://ess.rs/odrzana-letnja-skola-statistike-6-9-jul/