Osnovne studije – elektronska prijava u prvoj nedelji juna 2021.

Prijava za upis na program četvorogodišnjih osnovnih studija Inženjerski menadžment, kao i za program trogodišnjih osnovnih studija Menadžment se u prvoj nedelji juna obavlja isključivo elektronskim putem.

Prijava zainteresovanih kandidata se može obaviti putem sajta Fakulteta https://fim.edu.rs/studirajte-na-fim/osnovne-akademske-studije/upis/.

Ukoliko je kandidatima potrebna pomoć u izboru programa ili smera, mogu da se jave putem mejla karijera@fim.rs.

Informacije o programima i upisu su dostupne na stranicama:

Inženjerski menadžment (od školske 2020/21. godine)

Menadžment