Popust za članove Mense za školsku 2020/21. godinu

Fakultet za inženjerski menadžment potpisao je 30. marta 2021. ugovor o saradnji sa Mensom Srbije, kojim je članovima Mense i članovima njihovih porodica omogućen popust od 10% na cenu školarine.

https://www.mensa.rs/sr/o_mensi/popusti/

Mensa je latinska reč za trpezu. Naziv udruženja je odabran sa aluzijom na okrugli sto koji simboliše ravnopravnost svih članova, što je osnovni princip organizacije. Jedini uslov za prijem u Mensu je ostvaren takav rezultat na testu inteligencije, koji vas svrstava u gornjih 2% ukupne populacije, a koji izražen u kvocijentu inteligencije (IQ) iznosi 148 ili više po Katelovoj skali. Osnovni zadaci i ciljevi Mense Srbije su: rad na identifikaciji i razvoju ljudske inteligencije za dobrobit čovečanstva; razmena iskustva i znanja među članovima i pomoć u razvoju intelektualnih potencijala kroz obezbeđivanje stimulativnog intelektualnog i društvenog okruženja; praćenje naučnih i stručnih dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za članove i upoznavanje članova sa njima; sprovođenje akcija radi ostvarivanja dobrobiti lokalnih zajednica i društva uopšte.