Poziv za docente, asistente, saradnike i studente

Kulturni centar Beograda u saradnji sa ekspertima za pristupačnost i uz podršku Ministarstva kulture i informaisanja Republike Srbije, pokreće dugoročni projekat Univerzalni Dizajn koji će biti predstavljen 25. oktobra i 1. novembra ove godine.

Projekat će biti realizovan kroz nekoliko faza. U prvoj fazi serijom radionica organizatori žele da podignu svest o važnosti kulture bez barijera kao i postizanju univerzalnih rešenja u cilju potpunog uključenja osoba sa invaliditetom u programe kulturnih institucija.

Univerzalni Dizajn nije moda ili trend, već trajan pristup dizajnu zasnovan na uverenju da je širok spektar ljudskih sposobnosti običan, a ne poseban. Univerzalni Dizajn rešava prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca i druge populacije koje se obično zanemaruju u procesu dizajniranja. Univerzalni Dizajn smanjuje stigmu i pruža prednosti svim korisnicima.

Druga i treća faza biće usmerene na izradu elaborata o pristupačnosti objektima kao i programskim sadržajima u institucijama kulture.

Ova nova redakcija Kulturnog centra Beograd, redakcija za Univerzalni Dizajn, ima za cilj u saradnji sa kolegama iz drugih institucija kulture pokrene implementaciju pristupačnih programskih sadržaja kao i objekata na teritoriji Beograda, a u perspektivi primeri dobre prakse mogu da se prenesu i u sve druge gradove širom Srbije.

Tokom radionica, tim esperata za pristupačnost, govoriće o principima pristupačnosti,  zakonodavnim okvirima,  teoriji pristupa hendikepu, kao i zajedničkim akcijama za sprovođenje.

Inkluzivnost će se sagledavati iz perspektive participativnosti i dizajna za sve odnosno  univerzalnog dizajna.

Pored upoznavanja sa osnovama upotrebe znakovnog jezika kroz pokret, tokom radionica biće reči o predlozima kako da programe koje kreiramo budu jednako pristupačni i osobama sa invaliditetima, kako da prepoznamo prave potrebe ovih korisnika, kako da na njih odgovorimo i kako da ih ravnopravno uključimo u sve programae  koje realizujemo unutar naših institucija.

Radionice su namenjene pre svega zaposlenima u javnim institucijama kulture u Beogradu i Srbiji, onima koji kreiraju programe u oblasti kulture i umetnosti, edukatorima, kao i svima koji su zainteresovani da sarađuju sa nama.

Angažovani predavači na našim radionicama su: Ljupka Mihajlovska, Bojana Rudić Počuč, Marko Pejović i Ivana Bućko.

Prijave za radionice se vrše prijavom putem mejla jovana.radovanovic@kcb.org.rs ili pozivom na telefon 011 2622 757, a kompletan raspored predavanja je dostupan na sajtu www.kcb.rs