Predstavljamo nove predmete na Master studijama: Internet stvari i sajber bezbednost

Nastavljamo da predstavljamo nove predmete na master studijama!

Internet stvari i sajber bezbednost

Cilj ovog novog predmeta na master programu Upravljanje projektima i industrija 4.0 je osposobljavanje studenata za razumevanje i rad na uklapanju sveta stvari u globalne promene koje donosi primena digitalizacije. Oni treba da se osposobe za uključenje i primenu interneta stvari, odnosno razmene podataka između stvari u procesima proizvodnje i u realnim životnim svakodnevnim procesima. To uključuje razumevanje principa digitalnog prenosa podataka, primenu Internet tehnologija, mobilnih mreža, satelitskih komunikacija, senzorskih sistema i standarda za računarsku (sajber) bezbednost i sigurnost sistema, kao i razumevanje povezane svetske mreže stvari i njene svrhe, odnosno primene.

Studenti će biti osposobljeni da razumeju, primenjuju i uvode internet stvari  u procese proizvodnje i u realne životne svakodnevne procese. Oni će biti osposobljeni da razumeju šta omogućavaju sistemi  gde fizički elementi međusobno razmenjuju podatke i upravljaju procesima putem veštačke inteligencije. Studenti će se osposobljavati za osmišljavanje, uvođenje i reinženjering ka funkcionisanju interneta stvari i održivog razvoja društva. Studenti će se osposobljavati za razumevanje i korišćenje mogućnosti, prilika i izazova interneta stvari i kako kompanije i pojedinci treba da se pripreme za ovaj koncept i koje koristi on donosi, kao i za razumevanje bezbednosnih rizika i mogućnosti zaštite.

Neke od najvažnijih tema:

Digitalizacija i mrežna ekonomija; Digitalni prenos podataka, Princip rada Internet mreže; Internet protokoli; Uloga podataka, akvizicija i obrada; Principi rada inteligentnih uređaja; Senzori i princip njihovog rada; Vrste senzora; Umrežavanje senzora; Internet stvari;  Pametne stvari; Tehnologije za internet stvari; Mobilnost stvari; Računarska sigurnost i bezbednost; Dodate vrednosti kroz umrežavanje stvari; Cloud computing, podeljeni hardverski i softverski resursi; Big data koncept; Uvođenje dronova u poslovanje; Blockchain koncept; Mogućnosti i izazovi interneta stvari;  Neophodna nova znanja za internet stvari; Sticanje novih  veština za internet stvari; Reinženjering ka uvođenju interneta stvari; Analiza stanja u Evropi, Americi, Kini i u ostalim zemljama; Mogućnost razvoja i primene interneta stvari u Srbiji, potrebni administrativni uslovi, potrebna oprema i znanja; Internacionalna saradnja u razvoju interneta stvari.

Prijava je u toku!