Predstavljamo predmete na doktorskim studijama: Recklaža otpada

Ciljevi predmeta su sistematično i kritično razmatranje nephodnosti obezbeđivanja znanja i sticanja naučne osnove za upravljanje procesom reciklaže (čvrstog otpada), sticanje neophodnih veština za formiranje i sprovođenje održivih lokalnih i regionalnih strategija planova za upravljanje procesom reciklaže čvrstog otpada i usvajanje i sticanje najnovijih naučnih saznanja o reciklaži otpada i drugim mogućnostima njegovog iskorišćenja.

Po završetku kursa student će biti u mogućnosti da kompetentno analizira zahteve domaće i svetske regulative u oblasti upravljanja i reciklaže otpada, primeni stečeno znanje i doprinese poboljšanju procesu reciklaže u okviru integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom, samostalno sprovede proceduru izrade lokalnih i regionalnih planova reciklaže otpada u okviru održivog upravljanja čvrstim otpadom, razume procese reciklaže u reciklažnim centrima i preduzećima u cilju kvalitetnijeg vođenja procesa.

Sadržaj predmeta: Osnove procesa reciklaže u okviru procesa upravljanja čvrstim otpadom. Izvori, karakteristike i količine čvrstog otpada radi reciklaže (staklo, hartija, plastika, e-otpad). Procena reciklažnih materijala, specifikacije i tržišta reciklaže. Sakupljanje otpada za reciklažu. Transport otpada za reciklažu. Reciklažne infrastrukture čvrstog otpada i reciklaža. Procesi recikliranja različitog otpada (staklo, hartija, plastika, e-otpad). Korišćenje recikliranog otpada. Održivost, klimatske promene i reciklaža čvrstog komunalnog otpada. Osnovni ekološki pokazatelji za smanjenje otpada. Postojeća zakonska regulativa u Evropi, SAD i Republici Srbiji. Perspektive usaglašavanja zakonodavstva Srbije sa EU. Programi reciklaže otpada na nivou države i na nivou lokalnih samouprava. Izrada strategija reciklaže čvrstog otpada na nivou države i nivou lokalne samouprave. Budući pravci reciklaže čvrstog otpada.