Predstavljanje predmeta Industrija 4.0 na osnovnim studijama

Predstavljamo neke od ključnih predmeta novog kurikuluma osnovnih studija na programu Inženjerski menadžment.

Predmet: Industrija 4.0

Cilj je osposobljavanje studenata za razumevanje i rad na uklapanju industrijskih procesa u globalne promene koje donosi digitalizacija procesa. Studenti se osposobljavaju za automatizaciju i razmenu podataka u proizvodnim tehnologijama. To uključuje primenu Internet tehnologija, Interneta stvari, Cloud computinga, Big data procesa, veštačke inteligencije i standarda za računarsku bezbednost i sigurnost sistema. Ovim će studenti moći da se uklope u Četvrtu industrijsku revoluciju.

Studenti će biti osposobljeni da razumeju i primenjuju nove globalne tehnologije u tehnološkim procesima pojedinih industrija zasnovane na digitalizaciji i razmeni podataka u svetu gde fizički elementi međusobno razmenjuju podatke i upravljaju procesima putem veštačke inteligencije. Studenti se pripremaju za uvođenje koncepta pametne fabrike, pametnog grada i pametnih usluga. Studenti će biti u mogućnosti da razumeju mogućnosti, prilike i izazove Industrije 4.0.

Neke od ključnih tema koje će se obrađivati:

Digitalizacija i mrežna ekonomija; Pokretači Industrije 4.0 i izazovi; Poređenje klasične i pametne kompanije; Put ka Industriji 4.0: Internet stvari; Pametna proizvodnja; Pametni proizvodi; Smart logistika; Smart gradovi i regije; Tehnologije za Industriju 4.0: Cyberphysical sistemi, robotika, sistemi za podršku; Tehnologije za Industriju 4.0: Mobilne aplikacije; Računarska sigurnost i bezbednost; Uloga podataka, informacija, znanja i umrežavanja u kompaniji budućnosti. Klasterizacija kompanija; Podaci kao nov resurs kompanije, razmena znanja, Cloud computing; Internet stvari, senzori i laboratorije Industrije 4.0; Big data koncept; Mogućnosti i izazovi Industrije 4.0; Radnici budućnosti, nova znanja, nove  veštine; Analiza stanja u Evropi, Americi, Kini i u ostalim zemljama; Mogućnost razvoja Srbije u pravcu Industrije 4.0.

Praktična nastava će obuhvatati analize slučaja i laboratorijske vežbe u elektronskoj učionici.