Predstavljanje predmeta na Master studijama – Industrija 4.0

Savremeni program master studija Upravljanje projektima i Industrija 4.0 donosi nove predmete. Jedan od tih redmeta i je i Industrija 4.0.

Cilj predmeta: Osposobljavanje studenata za razumevanje i rad na uklapanju industrijskih procesa u globalne promene koje donosi digitalizacija procesa (automatizacija i razmenu podataka u proizvodnim tehnologijama), uključujući razumevanje principa digitalnog prenosa podataka, primenu Internet tehnologija, Interneta stvari, Cloud computinga, Big data procesa, veštačke inteligencije i standarda za računarsku bezbednost i sigurnost sistema, kao i povezivanja čitavog društva u kreiranje Industrije 4.0.

Ishod predmeta: Studenti koji su osposobljeni da razumeju, primenjuju i uvode nove globalne tehnologije u tehnološkim procesima pojedinih industrija zasnovane na digitalizaciji i razmeni podataka u svetu gde fizički elementi međusobno razmenjuju podatke i upravljaju procesima putem veštačke inteligencije.

Teme: Digitalizacija i mrežna ekonomija; Pokretači Industrije 4.0 i izazovi; Digitalni prenos podataka i protokoli;  Poređenje klasične i pametne kompanije; Principi rada inteligentnih uređaja; Put ka Industriji 4.0: Internet stvari; Pametna proizvodnja; Pametni proizvodi; Pametna logistika; Pametni gradovi i regije; E mobilnost; Tehnologije za Industriju 4.0: Cyberphysical sistemi, robotika, sistemi za podršku; Tehnologije za Industriju 4.0: Mobilne aplikacije; Računarska sigurnost i bezbednost; Podaci kao nov resurs kompanije, razmena znanja; Uloga podataka, akvizicija i obrada; Značaj informacija, znanja i umrežavanja u kompaniji budućnosti; Klasterizacija kompanija i internacionalizacija klastera; Globalni lanci vrednosti; Cloud computing, podeljeni hardverski i softverski resursi; Internet stvari, senzori i laboratorije Industrije 4.0; Big data koncept; Mogućnosti i izazovi Industrije 4.0; Radnici budućnosti; Neophodna nova znanja za Industriju 4.0; Sticanje novih veština za Industriju 4.0; Analiza stanja u Evropi, Americi, Kini i u ostalim zemljama; Mogućnost razvoja Srbije u pravcu Industrije 4.0, potrebni administrativni uslovi, potrebna oprema i znanja; Internacionalna saradnja u razvoju Industrije 4.0.

Prijavite se: https://fim.edu.rs/prijava-na-master-studije-u-oktobru/