Prijave za program Pioneers into Practice

Šta je Program Pioneers into Practice?
Program Pioneers into Practice je međunarodni program profesionalnog razvoja, namenjen ljudima koji su profesionalno angažovani, i/ili imaju aktivnosti ili interesovanja u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, borbe protiv klimatskih promena i  razvoja zelene ekonomije.
Program nudi inovativnu kombinaciju učenja putem interneta, radionica, grupnih projekata i plaćenih praksi. Tokom programa ćete steći veštine i znanje koje će vam pomoći da kreirate stvarne i trajne promene.
Ova godina, je za Program Pioneers into Practice, najveća do sada. U Programu učestvuje 19 evropskih država i traži se preko 200 eksperata za radne prakse u nekoliko stotina organizacija domaćina.

Koje aktivnosti obuhvata program i kakav je njihov raspored?
Program traje od maja do novembra.
Nakon perioda selekcije, koji se završava krajem aprila, odabrani učesnici Programa će imati priliku da se upoznaju sa inovativnim metodologijama, koje se koriste u okviru Programa.

Program se sastoji iz sledećih celina:

 • On-line treningprva polovina maja
 • Uvodna radionica 20. i 21. maj 2019. u Beogradu
 • Period timskog rada na konkretnim izazovima, koje predlažu organizacije u Srbiji (tzv. challenge owners) druga polovina maja i letnji meseci. Tokom ovog perioda, timovima na raspolaganju stoji tim mentora koji im mogu pomoći u radu.
 • Realizacija profesionalnih praksiseptembar i oktobar. Polaznici programa se samostalno dogovaraju sa organizacijom domaćinom oko tačnih datuma boravka. Boravak je trajanja od 4 do 6 nedelja.
 • Završna radionica13. i 14. novembar 2019. u Beogradu – Predstavljanje projekata,  iskustava i utisaka učesnika programa. Druženje sa širom zajednicom uključenom u aktivnosti oko Climate KIC Srbija.
  Koje zemlje nude organizovanje radne prakse? Koje zemlje učestvuju u programu?
  Ove godine čak 19 država učestvuje u program Pioneers into Practice, od čega 18 iz Evropske Unije, dok je Srbija jedina zemlja izvan EU.
  Države i regioni koji učestvuju u ovogodišnjem programu, koje imaju otvorene pozive za program i u kojima se nalaze organizacije domaćini (host organizations) su: Bugarska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Italija, Kipar, Letonija, Mađarska, Malta, Nemačka, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Srbija, Španija, Velika Britanija.
  Koje kriterijume treba da ispunjavam kao učesnik Programa?
  • Živiš u jednoj od zemalja učesnica programa
  • Diplomirao/diplomirala si na fakultetu
  • Imaš barem dve godine radnog ili volonterskog iskustva u organizacijama aktivnim u oblastima zaštite životne sredine, klimatskih promena, održivog razvoja, klimatskog aktivizma
  • Posvećen(a) si borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine; i učesnik si zajednice istomišljenika koji teže da kreiraju pozitivne promene u vezi sa klimatskim promenama i zaštitom životne sredine.
  • U mogućnosti si da učestvuješ u svim aspektima i aktivnostima programa (on-line trening, radionice, stručna praksa u inostranstvu, grupni rad).
  • Znaš i služiš se engleskim jezikom
  • U prethodne tri godine nisi učestvovao(la) na Programu
  • Otvoren(a) si za nove ideje, želiš da učiš, deliš znanje i uživaš u novom iskustvu
  Ko su bili pioniri iz Srbije prethodnih godina?
  U EU se Program realizuje već 10 godina, i u njemu je učestvovalo preko 1500 profesionalaca iz raznih oblasti.
  Program se u Srbiji realizuje prethodne dve godine. U Programu je do sada učestvovalo tridesetak profesionalaca koji imaju profesionalne angažmane u organizacijama poput fakulteta, instituta, gradskih uprava, privatnog sektora, javno-komunalnih preduzeća, organizacija civilnog društva.
  Program je kreiran sa namerom da već iskusnim profesionalcima pruži mogućnosti daljeg profesionalnog usavršavanja.
  Program Pioneers into Practice podržava različitosti i ohrabruje učesnike da se prijave, bez obzira na godine.​

  Prijave za program Pioneers into Practice – PiP su otvorene do

  11. aprila 2019. godine

  Link za prijavu:

  https://pioneers.climate-kic.org/login