Promocija knjige „Napisati roman!“, profesora Miomira Petrovića

Promocija studije o kreativnom pisanju „Napisati roman!“, prof. dr Miomira Petrovića održana je u četvrtak, 28.3.2024. godine, u Biblioteci grada Beograda.
O studiji su govorili prof. dr Sanja Domazet sa Fakulteta političkih nauka, prof. dr Maja Vukadinović sa Fakulteta savremenih umetnosti i autor.

Miomir Petrović, prozni pisac i univerzitetski profesor studiju je formirao za željom da približi praktičarska zapažanja studentima kojima godinama predaje Kreativno pisanje. Studija „Napisati roman!“ predstavlja niz ogleda književno-teorijskog pristupa (koji se izučava na filološkim fakultetima širom sveta) ali i iz praktičarskog (Workshop – „radioničarskog“) pristupa (koji se praktikuje u studijima dramske umetnosti).

Na pitanje: Kako razlikujemo Kreativno pisanje od ostalih vrsta pisanja? – studija odgovara na jednostavan način tvrdeći da svako delo koje poseduje karakteristike: nadahnuća, izbora literarne teme, formiranja literarnih likova, njihovih motivacionih sklopova, sižea, priče, dramatis lokusa (mesta odvijanja priče), jedinstva radnje i njene celovitosti, svrhe, poente i mesta razrešenja (raspleta) određene priče… i mnoge druge, pripada artefaktu „kreativnog“ ali, naravno, još uvek nije umetničko delo.

Kroz mešavinu teorijskog i praktičarskog nastaje metod koji budućem piscu omogućava da hrabro „uroni“ u ispisivanje literarnog dela. Studija polazi od uverenja da se Creative Writing, zato što je reč o aplikativnoj (primenjenoj) umetnosti, pojavljuje ne samo u preovladavajućem savremenom literarnom rodu kao što je roman već i u drugim pripovedačkim medijama kao što su pozorište, film, televizija, korporativne tekstualne ekstenzije, pisanje u elektronskim i digitalnim medijima.