SEDMA EUROGUIDANCE KONFERENCIJA O KARIJERNOM VOĐENJU I SAVETOVANJU

Danas je održana sedma Euroguidance konferencija o karijernom vođenju i savetovanju u kojoj je učestvovala doc. dr Tatjana Ilić Kosanović, direktor Centra za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment.

Na konferenciji su predstavljeni pomaci u teoriji i praksi karijernog vođenja i savetovanja u Evropi i Srbiji u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kao i razvoj kompetencija karijernih praktičara. Takođe je održano predavanje o refleksivnoj praksi u karijernom vođenju i savetovanju.

U radu konferencije su učestvovali predstavnici Evopske komisije, srednjih škola, visokoškolskih institucija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta, ZUOV, NSZ, BOŠ-a, GIZ-a i Tempus kancelarije, kao i gosti iz Velike Britanije i Češke.