Serbian Journal of Engineering Management pretraživ u okviru KOBSON baze

Svi članci objavljeni u časopisu Serbian Journal of Engineering Management se sada mogu pretražiti preko KOBSON platforme – elektronski časopisi.