Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između kompanije SSC Metal i Fakulteta za inženjerski menadžment

Na osnovu Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji između kompanije SSC Metal i Fakulteta za inženjerski menadžment, u planu je zajednički rad na realizaciji naučnoistraživačkih i razvojnih projekata kroz učešće saradnika obe institucije.

SSC Metal je specijalizovana firma za otkup, trgovinu i izvoz sekundarnih sirovina: bakra, nerđajućeg čelika (prohrom), gvožđa, aluminijuma, korišćenih keramičkih katalizatora. Članica je grupacije Blancomet čije su ključne delatnosti sakupljanje i reciklaža sekundarnih sirovina.

Sporazum o saradnji obuhvata:

  • korišćenje naučnoistraživačke laboratorijske opreme i 3D softverskih alata za upravljanje rizicima,
  • realizaciju programa naučnog i stručnog obrazovanja na osnovnim, master i doktorskim studijama,
  • uključivanje u naučnoistraživačke projekte, razvijanje i primenjivanje novih znanja radi uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu,
  • zajedničke naučne, tehničke i obrazovne konferencije, seminare, simpozijume i predavanja,
  • zajedničko nastupanje na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu,
  • razmenu publikacija i ostalog stručnog materijala,
  • zajednički rad na predstavljanju i promovisanju dostignuća u nauci i nastavi, kao i popularizaciji nauka kojima se bave.

 

Izvor fotografije: https://www.sscmetal.rs/