Struktura studijskog programa

Naziv DIPLOMSKOG-MASTER STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADŽMENT U INFORMACIONO – KOMUKACIONIM TEHNOLOGIJAMA

Studijski program Menadžment u informaciono-komunikacionim tehnologijama osposobljava studenata za  uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Studenti će primenom savladanih znanja i veština biti u mogućnosti da efikasnije  obavljaju menadžerske poslove, unapređuju sopstvene profesionalne kapacitete i da se dalje stručno usavršavaju izvan akademske sredine.

Cilj programa

Osnovni cilj je obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta radi sticanja znanja i sposobnosti  celovitog razumevanja procesa upravljanja informaciono-komunikacionim tehnologijama na principima inženjerstva  i strateškog promišljanja. Pored toga, cilj programa je da unapredi znanja studenta i motiviše ih za dalje školovanje, kako bi se mogli uključiti na viši obrazovni nivo – doktorske studije. Studenti treba da razvijaju naučno-istraživački duh, koji posebno dolazi do izražaja u izradi završnog diplomskog – master rada.

Ishod procesa učenja

Naučni naziv: Master inženjer menadžmenta (skraćeno: Mast. inž. menadžm.)

Uslovi za upis u studijski program

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli najmanje 240 ESPB.

Način izdanja studija

Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Program studija

Prva godina studija

Naziv predmeta ECTS / ESPB
Metodologija naučnog istraživanja 6
Razvoj informaciono-telekomunikacionih tehnologija 7
Upravljanje istraživanjem i razvojem u IKT 7
Kriptografija 7
Izborni 1 7
Izborni 2 7
Projektni zadatak (stručna praksa) 5
Studijsko istraživački rad 4
Master diplomski rad 10

Izborni blok predmeta

Izborni 1 Upravljanje mrežama
Izborni 1 Upravljanje razvojem novih tehnologija
Izborni 2 Zaštita podataka i bezbednost u IKT
Izborni 2 Sistem kvaliteta u IKT

Kompanije sa kojima sarađujemo

 • Energoprojekt oprema
 • Energoprojekt niskogradnja
 • Energo Nigeria Ltd. Lagos, Nigerija
 • Feromont inženjering
 • Simpo
 • Eco Energo Group d.o.o
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac
 • Mlekara Bodri, Takovo
 • Europos
 • Euro 07
 • Jugoinspekt
 • Beogradski sajam
 • Dobergard
 • Savez za školski sport Srbije
 • Muzej Jugoslavije
 • ULUPUDS
 • Supersport
 • Orion d.o.o.