Struktura studijskog programa

Naziv DIPLOMSKOG-MASTER STUDIJSKOG PROGRAMA: EKONOMIJA I MENADŽMENT ENERGETIKE

Studijski program se izvodi u toku JEDNE školske godine i ima 60 ESPB.

Program je koncipiran da pruža neophodna znanja i veštine potrebne za ovladavanje kompetencijama master ekonomist koji će se uključiti u rad u sektoru energetike – na poslovima ekonomskih analitičara i konsultanata u privredi, ali i na poslovima vezanim za formulisanje, realizaciju i vođenje energetske politike, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Cilj programa

Osnovni cilj programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata na bazi savremenih teorijskih i praktičnih znanja i svetskih iskustava u delu organizacije, menadžmenta, upravljanja investicijama, razvoja energetskog sektora, politike cena i regulative i da osposobi studente za korišćenje savremenih ekonomskih i menadžerskih znanja i alata studijskog programa Ekonomika i menadžment energetike su pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanje stručnjaka za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i menadžmenta energetike kao i osposobljavanje zarešavanje konkretnih poslovnih problema.

Ishod procesa učenja

Naučni naziv: Master ekonomista (skraćeno: Mast. ekonom.)

Uslovi za upis u studijski program

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli najmanje 240 ESPB.

Način izdanja studija

Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

I

Program studija

Prva godina studija

Naziv predmeta EPSB
Energetske politike i strategije 7
Ekonomika obnovljivih izvora 7
Ekonomika proizvodnje električne energije 7
Izborni predmet 1 7
Izborni predmet 2 7
Izborni predmet 3 7
Master rad 18

Izborni blok predmeta

Izborni 1 Organizacija energetskih subjekata
Izborni 1 Održivi razvoj
Izborni 2 Operacioni menadžment
Izborni 2 Ekonomika emisije ugljenika
Izborni 2 Upravljanje kvalitetom
Izborni 3 Energetika i makroekonomija
Izborni 3 Energetika i nacionalna bezbednost
I

Kompanije sa kojima sarađujemo

  • Energoprojekt oprema
  • Energoprojekt niskogradnja
  • Energo Nigeria Ltd. Lagos, Nigerija
  • Feromont inženjering
  • Eco Energo Group d.o.o
  • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac
  • Ambasada SR Nemačke – projekat organizacije izložbe  Energetska tranzicija u Nemačkoj