Struktura studijskog programa

Naziv DIPLOMSKOG-MASTER STUDIJSKOG PROGRAMA: MENADŽMENT
Studijski program se izvodi u toku DVE školske godine i ima 120 ESPB.

Program je koncipiran tako da podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se i kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja i imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja.

Cilj programa

Cilj programa je osposobljavanje studenata za samostalni rad na procesima menadžmenta, kako u domenu tradicionalnih proizvodnih industrija, tako i u uslužnim, informatičkim i organizacionim industrijama. Studenti će kroz interaktivnu saradnju sa profesorima upoznati konkretne slučajeve iz domaće i inostrane prakse kroz tzv. metodu studije slučaja (Case Study) i druge savremene metode koje se primenjuju na najpoznatijim svetskim univerzitetima kao što su Cambridge University, Harvard University, MIT i drugi.

Ishod procesa učenja

Naučni naziv: Master menadžmenta (skraćeno: Mast. menadžm.)

Uslovi za upis u studijski program

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli najmanje 180 ESPB.

Način izdanja studija

Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Program studija

Prva godina studija

Naziv predmeta  ESPB
Metodologija naučnoistraživačkog rada 6
Finansijski inženjering 8
Portfolio menadžment 7
Vođenje timova 8
Organizaciona kultura 7
Teorija odlučivanja 8
Upravljanje znanjem 7
Izborni blok 1 9

Druga godina studija

Naziv predmeta  ESPB
Korporativno upravljanje 6
Menadžment državne uprave i lokalne samouprave 6
Izborni blok 2 8
Logistika 6
Menadžment operacija 6
Međunarodna ekonomija 8
Izborni blok 3 8
Završni rad 6

Izborni blok predmeta

Izborni 1 Bezbednosni menadžment
Izborni 1 Kontrola kvaliteta
Izborni 2 Bezbednosni menadžment
Izborni 2 Kontrola kvaliteta
Izborni 3 Upravljanje rizicima
Izborni 3 Menadžment energetske efikasnosti
Izborni 4 Obaveštajni menadžment
Izborni 4 Menadžment obnovljivih izvora energije

Kompanije sa kojima sarađujemo

 • Energoprojekt oprema
 • Energoprojekt niskogradnja
 • Energo Nigeria Ltd. Lagos, Nigerija
 • Feromont inženjering
 • Simpo
 • Eco Energo Group d.o.o
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac
 • Europos
 • Supersport
 • Euro 07
 • Jugoinspekt
 • TSG Law Office
 • Beogradski sajam
 • Dobergard
 • Savez za školski sport Srbije
 • Muzej Jugoslavije
 • ULUPUDS
 • Paviljon Cvijete Zuzorić
 • Cairo Opera and Ballet