Struktura studijskog programa

Naziv DIPLOMSKOG-MASTER STUDIJSKOG PROGRAMA: Upravljanje PROJEKTIMA

Studijski program se izvodi u toku JEDNE školske godine i ima 60 ESPB.

Studijski program diplomskih akademskih studija Upravljanje projektima ima za cilj da stvori stručnjake za upravljanje projektima, koji poseduju znanje i sposobnost primene savremene metode upravljanja projektima zasnovanih na novim tehnologijama.

Oni će biti sposobni da samostalno, na originalan način, i na inženjerskim principima planiraju, organizuju, rukovode, kontrolišu i realizuju kompleksne, razvojne projekte.

Primenom metodologije zasnovane na relevantnim naučnim saznanjima, podrškom informaciono-komunikacionih tehnologija, povećaće se izvesnost pozitivnog rešenja, smanjiće se rizici, što će se odraziti na utrošak resursa, a time i na razvoj preduzeća.

Cilj programa

Cilj programa je sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za uspešnu realizaciju raznovrsnih projekta i programa, kao i upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama za upravljanje projektima.

U fokusu programa Upravljanje projektima je obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, radi sticanja znanja i sposobnosti celokupnog razumevanja upravljanja složenim poslovnim sistemima na principima inženjerstva i strateškog promišljanja, radi uočavanja tehnološkog, ekonomskog i društvenog razvoja u savremenom svetu.

Studenti se osposobljavaju za samostalno upravljanje kompleksnim i velikim projektima uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija i primenu stečenih znanja, zasnovanih na razumevanju tehničko-tehnoloških procesa, kao i ekonomskih integracija u savremenom svetu.

Ishod procesa učenja

Naučni naziv: Master inženjer menadžmenta (skraćeno: Mast. inž. menadžm.)

Uslovi za upis u studijski program

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli najmanje 240 ESPB.

Način izdanja studija

Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Kurikulum

Prva godina studija

Naziv predmeta ECTS / ESPB
Metodologija naučnog istraživanja 6
Upravljanje projektima 8
KT u upravljanju projektima 6
Finansiranje projekata 8
Izborni 1 8
Izborni 2 8
Studijsko istraživački rad 6
Master diplomski rad 10

Izborni blok predmeta

Izborni 1 Menadžment ljudskih resursa
Izborni 1 Upravljanje razvojem preduzeća
Izborni 2 Liderstvo i organizaciono ponašanje
Izborni 2 Upravljanje promenama

Kompanije sa kojima sarađujemo

 • Energoprojekt oprema
 • Energoprojekt niskogradnja
 • Energo Nigeria Ltd. Lagos, Nigerija
 • Feromont inženjering
 • Simpo
 • Eco Energo Group d.o.o
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac
 • Mlekara Bodri, Takovo
 • Europos
 • Euro 07
 • Jugoinspekt
 • Beogradski sajam
 • Dobergard
 • Savez za školski sport Srbije
 • Muzej Jugoslavije
 • ULUPUDS
 • Supersport