Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović

Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović
Direktor Centra za razvoj karijere

Tatjana Ilić-Kosanović je odgovorna za strategiju i planove Centra, kao i za karijerno vođenje i savetovanje studenata. Tatjana Ilić-Kosanović ima desetogodišnje iskustvo u vođenju univerzitetskih centara za razvoj karijere i karijernom vođenju i savetovanju studenata. Ona je najsavremenija znanja o radu visokoškolskih centara za razvoj karijere donela iz SAD.

Tatjana Ilić-Kosanović je više godina radila u oblasti upravljanja ljudskim resursima i menadžmenta znanja, kao i u Ambasadi SRJ u Vašingtonu, kabinetu gradonačelnika Skupštine grada Beograda i prosveti.

Tatjana Ilić-Kosanović je diplomirala Istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirala, a zvanje Master organizacije i upravljanja ljudskim resursima stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ na temu upravljanja visokoškolskim centrima za razvoj karijere.

Prof. dr Vladimir Tomašević

Prof. dr Vladimir Tomašević
Savetnik za akademski razvoj studenata

Prof. dr Vladimir Tomašević je odgovoran za praćenje potencijala studenata za dalji akademski razvoj.

Prof. dr Vladimir Tomašević započeo svoju karijeru kao Istraživač na Univerzitetu u Kembridžu, gde je postao i Prorektor. Vratio se u Srbiju 2004. godine, gde je postao konsultant i Project Manager na projektima iz oblasti privatizacije, reorganizacije i poboljšanja efikasnosti proizvodnje. Prof. dr Vladimir Tomašević je akademsku karijeru nastavio kao docent na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Profesor Tomašević je osnivač Fakulteta za inženjerski menadžment.

Prof. dr Vladimir Tomašević je diplomirao Građevinu na Univerzitetu u Edinburgu, magistrirao Menadžment u građevini na Univerzitetu u Kembridžu, gde je i doktorirao u oblasti Inženjerskog menadžmenta.

Doc. dr Stanko Bulajić

Doc. dr Stanko Bulajić
Savetnik za podsticanje preduzetništva kod studenata

Doc. dr Stanko Bulajić je diplomirao, magistrirao i doktorirao Ekonomiju na Univerzitetu Alfa u Beogradu. U fokusu njegovog istraživanja su ekonomske teorije, marketing i finansiranje projekata. On je, u radu sa studentima u Centru, fokusiran na podsticanje preduzetništva, rešavanje studija slučaja, studentska takmičenja.

mr Arso Vučević, psiholog

mr Arso Vučević, psiholog
Savetnik za saradnju sa privredom i savetovanje studenata

Mr Arso Vučević je odgovoran za planiranje i sprovođenje programa saradnje sa privredom, kao i za psihološko savetovanje studenata.

Mr Arso Vučević je osnovao Centar za savremene veštine u Beogradu, radio je kao predavač na City College i kao akademski direktor i predavač na University of New York u Beogradu. Mr Arso Vučević je držao mnogobrojne treninge iz oblasti liderstva i organizacionog ponašanja.

Mr Arso Vučević je diplomirao psihologiju na Sheffield Univerzitetu i magistrirao na London School of Economics.

Snežana Ljuštanović Šćekić, dipl. defektolog - logoped master

Snežana Ljuštanović Šćekić, dipl. defektolog – logoped master
Savetnik za rad sa studentima sa posebnim potrebama

Snežana Ljuštanović je odgovorna za planiranje i sprovođenje programa za rad sa studentima sa posebnim potrebama.

Snežana Ljuštanović je započela karijeru u oblasti govorno-jezičke patologije. Bila je šef studentske službe na fakultetu FPI, kao i saradnik univerzitetske službe integrisanih studija Univerziteta Singidunum.

Snežana je diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Logopedija. Trenutno je na master studijama iz oblasti Marketinga i Menadžmenta.