Svečano obeležena slava Fakulteta – Sveta tri jerarha – 2023.

Fakultet za inženjerski menadžment obeležio je danas krsnu slavu Fakulteta – Sveta tri jerarha.

Tri jerarha su istorijske ličnosti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, a praznik je, u njihovu čast, ustanovljen 1076. godine.

Sveti Vasilije Veliki je poznat kao veliki svetovni i duhovni učitelj crkve. Sveti Grigorije Bogoslov je i prozvan kao Bogoslov jer je nenadmašno tumačio dogmu, a Sveti Jovan Zlatousti je upamćen kao nedostižan propovednik jevanđelja, zbog čega je tako i nazvan.

Svojim životom, radom, i naukom ova tri svetitelja su obeležili ne samo vreme u kojem su živeli, nego i samo hrišćanstvo. Praznovanje Sveta tri jerarha ima veliku tradiciju u svim pravoslavnim zemljama, a u Grčkoj ima čak i nacionalni karakter i smatra se praznikom prosvete i školstva.