Učešće prof. dr Katarine Štrbac na seminaru o bezbednosti

Prof. dr Katarina Štrbac učestvovala je u svojstvu predavača na Seminaru ‘’Dezinformacije i novi izazovi za bezbednost’’, za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanom u Vršcu.

Profesorka Štrbac je održala predavanje na temu ‘’Hibridni ratovi u 21. veku’’. Tema je danas posebno aktuelna imajući na umu da su hibridni ratovi dominantna forma ratovanja u 21 veku. Predstavljeni su teorijski aspekti hibridnih ratova, istorijski pristup, kao i značaj Skupštine u čuvanju bezbednosti Republike Srbije.

Osim predavanja o hibridnom ratu, razgovaralo se o dezinformacijama kao bezbednosnim pretnjama Republici Srbiji, sajber bezbednosti, dezinformacijama u ratu između Rusije i Ukrajine. Seminar je uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizovao ISAC fond iz Beograda.