Učestvovanje dr Verice Savić na petoj konferenciji Together Towards Tomorrow

Dr Verica Savić je od 14. do 16. februara učestvovala na konferenciji Together Towards Tomorrow – Teaching and Learning Languages, Innovation and Creativity, koja je održana u Kuvajtu. Konferencija je bila posvećena aktivnoj ulozi stranih jezika u procesu inovacija i razvoja zemlje.