Uloga analitike u održanju evropske železnice

Obim evropskog železničkog saobraćaja brzo raste, što postaje sve važnije da su pruge, signali i mostovi sigurni i pouzdani. Troškovi održavanja i obnove infrastrukture širom Evrope već premašuju 25 milijardi evra godišnje i rastu. Uprkos ovoj potrošnji, operateri se bore da adekvatno održavaju svoju imovinu što rezultira neprihvatljivo čestim kašnjenjima i otkazivanjima i niskim nivoom zadovoljstva među korisnicima železnice.

Pilot studija segmenata staza sugeriše da bi operateri mogli da smanje izdatke za održavanje do 30% na odabranim stazama bez da ugrožavaju trenutne nivoe stabilnosti mreže smanjujući preveliku investiciju u manje kritične segmente. Alternativno, oni bi mogli poboljšati stabilnost svojih mreža bez dodatnih troškova preusmeravanjem troškova na najvažnije segmente deonica.

Ubrzavanje potražnje za železnicom

Železnica održava Evropu. Širom Evropske unije železnice prevoze oko devet milijardi putnika svake godine, zajedno sa 1,6 milijardi tona tereta. I značaj železničkog saobraćaja i dalje raste kako se mreže modernizuju; potražnja se povećava, a ljudi i vlade prepoznaju prednosti pruga nad drumom u pogledu brzine, sigurnosti i uticaja na životnu sredinu.

Evropska železnička mreža velike brzine udvostručila je u odnosu na 2003. godinu i iznosila je više od 8.400 linijskih kilometara. Obim putničkog saobraćaja neprestano raste, dostigavši 450 milijardi putničkih kilometara u 2016. godini u odnosu na 364 milijarde u 2005. godini.

Rast železnice je dobra vest za operatere železničke infrastrukture, ali takođe povećava pritisak da operacije postanu produktivnije. Povećanje železničkog saobraćaja znači da infrastruktura mora biti u boljem stanju nego ikad, što održavanje čini ključnim sastojkom mobilnosti Evrope, danas i u budućnosti. Operateri se bore da pronađu pravi balans između nižih troškova, operativnih kapaciteta i neophodnog održavanja.

Nekoliko ključnih podataka podvlači opseg izazova. Prema istraživanju Euro barometra iz 2018. godine, samo 59% Evropljana je zadovoljno tačnošću i pouzdanošću putničkih vozova, a samo 66% je zadovoljno frekvencijom vozova. U proseku, jedno od deset evropskih lokalnih i regionalnih putovanja putničkim vozom kasni. Otprilike 2% putovanja na lokalne udaljenosti, lokalnih i regionalnih putovanja otkazuje se.

Novi pristup: Korišćenje analitike za optimizaciju ulaganja

Analitika može da pomogne operaterima da efikasno uporede stvarne aktivnosti održavanja u železničkoj mreži sa optimalnim stanjem. To bi, zauzvrat, trebalo da omogući operaterima da identifikuju i zabeleže značajne uštede troškova i poboljšaju pouzdanost svojih mreža.

Vodeći evropski operater železničke infrastrukture testirao je pristup u svojim segmentima pruga na četiri pilot rute. Kao deo napora, operater je prikupio, očistio i strukturirao podatke o performansama i troškovima održavanja.

Analiza je pokazala da je operater imao potencijal da smanji troškove održavanja za 15% do 30%, zadržavajući isti nivo mrežnih performansi kakav postiže danas. Ovde su performanse definisane kao kvalitet mreže i stabilnost u pogledu broja slotova za koje se očekuje da će se zadržati na svim rutama. Alternativno, operator bi mogao postići značajna poboljšanja stabilnosti mreže bez trošenja više.

Mapiranjem verovatnoće otkaza svakog železničkog segmenta i težine njegovog propusta u ispitivanim trasama, operator je uspeo da identifikuje nekoliko nižih segmenata kritičnosti gde je moguća prevelika investicija u održavanje. Ali takođe je bilo dokaza o mogućoj nedovoljnoj investiciji u nekoliko kritičnih segmenata koji tolerišu malu ranjivost.

Poduzeti neophodnih koraka

Operatori za infrastrukturu imaju nekoliko mogućnosti da maksimalizuju svoje investicije primenom ovog pristupa. Prvi korak je procena potrošnje i performansi pojedinih operatora za usmeravanje raspodele budućih budžeta ili za određivanje prethodnih izdvajanja. Na primer, operater može da uspostavi fiksni budžet za održavanje koji optimizuje performanse uz najnižu moguću cenu.

Operatori takođe imaju priliku da uporede investicionu produktivnost sa uloženim novcem kako bi postigli određeni nivo poboljšanja performansi različitih regiona i zemalja. Ohrabrujući zajedničko učenje i rešavanje problema, ovaj pristup može dovesti evropsku železnicu na brzi rast, održanje visokih performansi i zadovoljne kupce širom kontinenta.

McKinsey