Prijava na master studije u oktobru 2021.

U toku je prijava na master studije!

Akreditovani programi master studija:

Svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da kontaktiraju Studentsku službu i dobiju sve potrebne informacije:

Telefon: 011 41 40 420.

E-mail: master@fim.rs

Više o uslovima upisa možete da vidite ovde.

Od prošle školske godine započeo je novi, najsavremeniji, program master studija Upravljanje projektima i industrija 4.0 (Beograd i Vranje)! Prva generacija studenata već vredno radi na izradi svojih master radova.

Najznačajnija svrha studijskog programa je da u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvori kvalifikovane menadžere za efikasno upravljanje projektima u novonastalim okolnostima industrije 4.0. Oni će biti osposobljeni da samostalno, na originalan način, a na principima inženjerstva, upravljaju velikim i složenim projektima.

Studenti će biti osposobljeni, ne samo da prate promene, već i da ih predviđaju i predvode.

Neki od novih predmeta su i: Internet stvari i sajber bezbednost; Projekti pametnih gradova; Upravljanje ljudskim kapitalom u industriji 4.0.

Kurikulum možete da vidite ovde!

Prijava na master studije traje do 30. oktobra!