Početak nastave za studente I godine 2020/2021.

  • 10:55AM okt 01, 2020

Studentima I godine se danas na početku prvog časa obratio prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta i poželeo im je dobrodošlicu u ime profesora, asistenata i saradnika na Fakultetu. Studenti su nastavili da rade u skladu sa rasporedom časova uz primenu svih preventivnih mera. Podsećamo studente da je neophodno da sve vreme boravka na Fakultetu […]

Saznajte više ->

Početak zimskog semestra 2020/21. i raspored časova

  • 4:03PM sep 28, 2020

Školska 2020/2021. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se realizuje 01. 10. 2020. godine, prema rasporedu koji se nalazi ovde. Studenti koji upisuju prvu godinu, koji prelaze na druge, više godine studija, sa neke druge Ustanove, prate nastavu prema novom planu i programu, a svi ostali studenti prate prema planu i programu […]

Saznajte više ->

Konkurs za zasnivanje radnog odnosa: Bibliotekar – informatičar

  • 11:30AM sep 28, 2020

Univerzitet “Union – Nikola Tesla” Fakultet za inženjerski menadžment Beograd, sa akreditovanim jedinicama van mesta sedišta u Vranju i Vrbasu zbog povećanja obima posla OBJAVLJUJE KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Uslovi: Diplomirani bibliotekar – Informatičar (Beograd). Odgovarajuće visokoškolsko obrazovanje – Diplomirani bibliotekar – Informatičar (VII-1 stepen ili 240 ECTS); Master bibliotekar; Položen minimum kurs Korišćenje […]

Saznajte više ->

Septembarski upisni rok 2020/21. je u toku!

  • 8:00AM sep 25, 2020

Drugi upisni rok se održava od 2. do 29. septembra 2020! Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti Inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti Menadžmenta. Nakon završenih četvorogodišnjih studija, student stiče zvanje: Diplomirani inženjer […]

Saznajte više ->

Započela je prijava na master studije 2020/21.

  • 8:00AM sep 23, 2020

Prijava na master studije je počela! Akreditovani programi master studija: Upravljanje projektima i industrija 4.0 (60 ECTS); Inženjering i menadžment bezbednosno-informativnih sistema (60 ECTS) – Beograd i Vrbas; Ekonomika i menadžment energetike (60 ECTS); Menadžment (120 ECTS).   Svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da kontaktiraju Studentsku službu i dobiju sve potrebne informacije: Telefon: 011 41 […]

Saznajte više ->

Stvaranje pametnih platformi

  • 9:48AM sep 22, 2020

Strategija pametne platforme zajedno sa modularizacijom može na nekoliko načina pomoći u suzbijanju nekontrolisanog rasta složenosti rešenja za proizvođače. Može smanjiti troškove minimiziranjem operativne složenosti, povećati konkurentnost ubrzavanjem isporuke projekata i doneti korist kupcima kroz konkurentnije cene Korist nije odmah vidljiva Kao što je pomenuto, ključni cilj modularizacije je smanjenje troškova složenosti ili povećanje vrednosti […]

Saznajte više ->

Sve više online poslova u Srbiji

  • 12:21PM sep 21, 2020

Sve više domaćih i stranih kompanija omogućavaju postojećim zaposlenima ili privlače nove zaposlene koji će isključivo raditi online (od kuće). Najviše pozicija je u sferi visokosofisticiranih poslova u oblasti informacionih tehnologija. Međutim, veliki broj pozicija je aktuelan za diplomce Fakulteta za inženjerski menadžment u sledećim oblastima poslovanja: Upravljanje projektima; Logistika; Nabavka; Analiza poslovanja; Razvoj poslovanja; […]

Saznajte više ->

Septembarski upisni rok 2020/21. još uvek traje!

  • 9:02AM sep 18, 2020

Drugi upisni rok se održava od 2. do 29. septembra 2020! Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti Inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti Menadžmenta. Nakon završenih četvorogodišnjih studija, student stiče zvanje: Diplomirani inženjer […]

Saznajte više ->

Budućnost hidroinženjeringa

  • 9:50AM sep 17, 2020

Voda predstavlja uslov za život, život na Zemlji bio bi nemoguć bez nje, a samo 2.5% od ukupne količine vode na Zemlji je slatkovodno. Uzimajući u obzir da je veliki procenat vode zarobljen u lednicima ili se nalazi duboko ispod površine, voda je danas najdragoceniji resurs. Takođe, ne smemo da zaboravimo da su slatkovodni ekosistemi […]

Saznajte više ->