Ciljevi i tematske celine CIBEK 2020

  • 12:35AM dec 25, 2019

Poštovane koleginice i kolege, Cirkularna ekonomija predstavja koncept koji se danas intenzivno razvija u ekonomskim sistemima zasnovan na ideji o „ekonomiji u zatvorenoj petlji“. Tradicionalna – linearna ekonomija nije, u dovoljnoj meri, uticala na razvoj i unapređenje procesa reparacije i reciklaže u cilju ponovne upotrebe proizvoda, što je nepovoljno uticalo na životnu sredinu i okolinu […]

Saznajte više ->

Uputstvo autorima

  • 9:49AM dec 17, 2019

Jedan autor kao prvi može prijaviti najviše dva rada. Broj koautora na jenom radu može biti najviše tri.Na konferenciji, u svojstvu autora ili koautora, učesnik može prijaviti najviše dva rada. Preuzmite uputstvo autorima OVDE Jezik konferencije Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski. 
 Autori svoje radove mogu pisati i prezentovati na konferenciji na srpskom […]

Saznajte više ->