Upis za školsku 2019/20.

Fakultet za inženjerski menadžment u školskoj 2019/2020. godini organizuje upis studenata na osnovne i diplomske akademske studije.

Više informacija o prijavi i upisu na osnovne studije možete naći na stranici Upis na osnovne studije

Više informacija o prijavi i upisu na master studije možete naći na stranici Upis na master studije

Na osnovnim akademskim studijama se izvode sledeći studijski programi:

Inženjerski menadžment – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Menadžment – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Na diplomskim akademskim studijama se izvode sledeći studijski programi:

Upravljanje projektima – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Inženjering-i-menadžment-bezbednosno-informacionih-sistema – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Ekonomika i menadžment energetike – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Menadžment u informaciono-komunikacionim tehnologijama  – više detalja o studijskom programu možete naći ovde

Menadžment – više detalja o studijskom programu možete naći ovde